Zadośćuczynienie po wypadku - jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Archiwum Czw. 16.03.2023 15:46:59
16
mar 2023

Wypadki komunikacyjne zdarzają się każdemu, bez względu na to, czy jest się kierowcą, pasażerem czy pieszym. Często wiążą się one z poważnymi konsekwencjami, takimi jak obrażenia ciała, uszkodzenia mienia czy nawet śmierć. W takich przypadkach należy pamiętać o tym, że istnieje zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym. W artykule dowiesz się więcej na ten temat.

• Odszkodowanie powypadkowe — rodzaje.

• Odszkodowania i zadośćuczynienie po wypadku samochodowym — kto może się o nie ubiegać?

Jakie rodzaje odszkodowań przysługują poszkodowanym?

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mają prawo do odszkodowania powypadkowego oraz zadośćuczynienia po wypadku. Oba rodzaje odszkodowań różnią się między sobą i mają na celu zrekompensowanie poszkodowanym poniesionych strat i szkód.

Odszkodowanie powypadkowe przysługuje osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku komunikacyjnego. Może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, utraty zarobków, a także koszty związane z naprawą lub zastąpieniem uszkodzonego mienia. Wysokość odszkodowania powypadkowego zależy od szeregu czynników, takich jak rodzaj wypadku, jego okoliczności, stopień winy poszkodowanego oraz wysokość poniesionej szkody.

Zadośćuczynienie po wypadku natomiast ma charakter niematerialny i ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu za doznaną krzywdę, ból, cierpienie czy też trwałe uszczerbki na zdrowiu. Wysokość zadośćuczynienia po wypadku zależy od stopnia ciężkości obrażeń i konsekwencji, jakie wynikają z wypadku.

Warto pamiętać, że odszkodowanie powypadkowe oraz zadośćuczynienie po wypadku są dwoma odrębnymi instytucjami prawnymi, dlatego też są one rozpatrywane w różny sposób. Poszkodowani powinni zwrócić uwagę na to, jakie rodzaje odszkodowań im przysługują, aby uzyskać maksymalną rekompensatę za doznane szkody i krzywdy. Warto też skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych, który pomoże w uzyskaniu należnych odszkodowań oraz zadośćuczynienia po wypadku.

Kto ma prawo ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe?

Osoby, które doznały szkody w wyniku wypadku komunikacyjnego, mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe. Warto jednak pamiętać, że przysługuje ono jedynie poszkodowanym, którzy nie ponoszą winy za zdarzenie drogowe.

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe przysługuje zarówno kierowcom pojazdów, jak i pasażerom, pieszym czy rowerzystom, którzy ucierpieli w wyniku wypadku. W przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku winy innej osoby, np. kierowcy samochodu, przysługuje ona poszkodowanemu bez względu na to, czy posiada ubezpieczenie OC.

W sytuacji, gdy w wyniku wypadku doszło do śmierci osoby, do ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe uprawnione są osoby najbliższe, czyli małżonek, dzieci, rodzice lub rodzeństwo. W takim przypadku należy jednak udowodnić, że śmierć nastąpiła w wyniku zdarzenia drogowego oraz określić wysokość poniesionej szkody.

Warto pamiętać, że uzyskanie odszkodowania powypadkowego nie jest procesem prostym i wymaga zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz prowadzenia skomplikowanych negocjacji z firmą ubezpieczeniową. Dlatego też, w przypadku wypadku komunikacyjnego, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże w uzyskaniu należnych odszkodowań.

Kancelaria odszkodowawcza Kompensja
Adres firmy:
Kartuska 246, 80-122 Gdańsk
Telefony:
+48 58 500 80 89, +48 797 670 906
Strona WWW:
https://www.kompensja.pl/