GALERIA

Bobry zmieniają krajobraz

Wystarczy wiosenny spacer w okolicach rzek, strumyków czy innych cieków wodnych, by dostrzec ślady bytowania bobrów. Rola tych zwierząt w gospodarce wodnej jest ogromna, zwłaszcza w skali lokalnej, bo zwierzęta nazywane wodnymi inżynieriami potrafią swoją działalnością doprowadzić do powstania oazy bioróżnorodności. Jednocześnie w skali kraju każdego roku powodują wielomilionowe straty. Zalane łąki i uprawy, niszczone stawy, mosty czy wały przeciwpowodziowe, to jedne z częstszych zniszczeń jakich dokonują bobry.