Łuków

Misje Ewangelizacyjne w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół Sob. 13.05.2023 09:22:34
13
maj 2023

W dekanacie łukowskim II trwają Misje Ewangelizacyjne. W niedzielę, 14 maja misje rozpoczną się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Poprowadzą je ks. Mariusz Zaniewicz i ks. Przemysław Świderski.

W Diecezji Siedleckiej trwają Misje Ewangelizacyjne. Odbywają się one w ramach obchodów 200-lecia powstania naszej diecezji. W niedzielę 14 maja misje rozpoczną się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Będzie to szczególny czas w życiu parafii. Czas powrotu do źródeł wiary, aby poprzez modlitwę, słuchanie Bożego Słowa i czerpanie z mocy sakramentów dać się poprowadzić Bogu.

Program Misji Ewangelizacyjnych w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego:


DZIEŃ PIERWSZY - NIEDZIELA - 14 maja

Temat: W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG SZUKA CZŁOWIEKA
6.30 - Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych. Błogosławieństwo misjonarzy i symboliczne przekazanie im kluczy, Ewangelii oraz stuły. Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu.
8.30 - Uroczyste rozpoczęcie Misji Świętych. Błogosławieństwo misjonarzy i symboliczne przekazanie im kluczy, Ewangelii oraz stuły. Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu.
9.00 - Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu. Kaplica - Świdry
10.00 - Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu.
11.30 - Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu.
13.00 - Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu.
18.00 - Msza św. z wygłoszeniem kerygmatu.

Wprowadzenie w dzień następny: Jutro dzień symbolicznego zerwania z tym co pogańskie i bałwochwalcze oraz uwalniającej modlitwy egzorcyzmu.

DZIEŃ DRUGI - PONIEDZIAŁEK - 15 maja

Temat: BÓG JEST JEDEN I JEST MIŁOŚCIĄ
10.00 - Eucharystia z katechezą misyjną.
17.00 - Eucharystia z katechezą misyjną.
19.00 - Liturgia Słowa Bożego z katechezą misyjną oraz uroczystym wyrzeczeniem się zła, egzorcyzmem i symbolicznym wprowadzeniem do Kościoła.

Wprowadzenie w dzień następny: Jutro dzień pojednania. Jeśli możesz i zdrowie Ci na to pozwala podejmij post o chlebie i wodzie w intencji nawrócenia parafii. Klęknij z całą rodziną do pacierza, na koniec podajcie sobie dłonie i przeproście się wzajemnie. Jeżeli gniewasz się z kimś od lat, to jest właśnie czas, gdy Bóg pomoże Ci przebaczyć. Wykonaj telefon, bądź odwiedź tę osobę, jeżeli nie żyje pójdź na jej grób lub ofiaruj modlitwę w jej intencji. Proś Boga o siłę. Bóg Cię wspomoże, gdyż sam Chrystus mówił: „Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. [...] Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!”.

Ten dzień to także dzień łaski przebaczenia zdrady współmałżonkowi. Jeżeli Ci ciężko, módl się wielokrotnie tą modlitwą: „Ojcze niebieski, staję teraz przed Tobą, bo pragnę otworzyć moje zranione serce. Przyjdź proszę i przemień cały brak miłości w moim życiu. Panie, modlę się teraz za tę osobę, która zraniła mnie najbardziej w moim życiu, tę, która pozostaje źródłem bólu. Podnoszę ją ku Tobie, Panie, aby otrzymała Twoje błogosławieństwo. Panie, proszę Cię wlej w moje serce głębokie przebaczenie i oczyść mnie ze wszystkich źródeł goryczy lub urazy. W Imię Jezusa, proszę, oddal ode mnie wszelki gniew, żal, pragnienie zemsty, wszelką pretensję. Sąd oddaję w Twoje ręce Boże, okaż się miłosierny dla mnie i moich winowajców. Daj mi też siłę do wybaczenia tym, których ja skrzywdziłem. Ulecz moje serce. Maryjo, cudowna lekarko, połóż swoją dłoń na wszystkim, co we mnie jest niezagojoną raną. W Imię Chrystusa i przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

DZIEŃ TRZECI - WTOREK - 16 maja

Temat: CHRYSTUS WYZWALA MNIE Z GRZECHU

Msze św. o godz. 6.00, 6.30, 7.00 bez nauk misyjnych

10.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwą przebłagalną za grzechy.
17.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwą przebłagalną za grzechy.
19.00 - Uroczysta celebracja sakramentu pokuty i pojednania poprzedzona katechezą misyjną oraz modlitwą przebłagalną za grzechy.
Uczynek na dziś: Przygotuj krzyżyk lub medalik dla siebie oraz najbliższych, który jutro zostanie uroczyście nałożony w kościele.

DZIEŃ CZWARTY - ŚRODA - 17 maja

Temat: JEZUS MOIM PANEM I ZBAWICIELEM

10.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie oraz uroczyste nałożenie krzyżyków i medalików.
17.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie oraz uroczyste nałożenie krzyżyków i medalików.
19.00 - Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Poświęcenie oraz uroczyste nałożenie krzyżyków i medalików.
Po Eucharystii o godz. 19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o wewnętrzne uzdrowienie.

Uczynek na dziś: Przygotuj Pismo Święte i wraz z najbliższymi zabierz je jutro do kościoła.

DZIEŃ PIĄTY - CZWARTEK - 18 maja


Temat: OTRZYMAŁEŚ DUCHA ŚWIĘTEGO

10.00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma Świętego
17.00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma Świętego
19.00 - Eucharystia z obrzędem wręczenia Pisma Świętego
Uczynek na dziś: Zatroszcz się o osoby chore i niedołężne. Jeśli jest taka możliwość przywieź je jutro do kościoła.

DZIEŃ SZÓSTY - PIĄTEK - 19 maja

Temat: W KRZYŻU ZBAWIENIE

10.00 - Eucharystia z sakramentem namaszczenia chorych.
18.00 - Msza Św. z nauką misyjną. Droga Krzyżowa ulicami parafii zakończona na cmentarzu modlitwą za zmarłych.
Uczynek na dziś: Zaplanuj czas na indywidualną lub rodzinną modlitwę przy Świętych Znakach.

DZIEŃ SIÓDMY - SOBOTA – 20 maja


Przybycie Świętych Znaków: Kopii Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej oraz relikwii Błogosławionych Męczenników Podlaskich
11.30 - Przygotowanie modlitewne i powitanie Znaków
12.00 - Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Bp Henryka Tomasika
20.30 - Czuwanie modlitewne z obrzędem włączenia do Szkaplerza św. oraz apel Jasnogórski
Uczynek na dziś: Przygotuj krzyż ścienny i przynieś go jutro do kościoła.

DZIEŃ ÓSMY - NIEDZIELA - 21 maja

Temat: BĄDŹCIE MOIMI ŚWIADKAMI
6.30 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła
8.30 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła.
10.00 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła.
11.30 - Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła.
13.00 - Główna uroczysta Eucharystia dziękczynna za dar Kościoła z odnowieniem ślubów małżeńskich. Pożegnanie świętych znaków.

Podczas każdej Mszy świętej odnowienie ślubów małżeńskich. Wyznanie wiary. Poświęcenie misyjnych krzyży domowych.

Módlmy się o błogosławione owoce tego świętego czasu!

informacja i zdjęcie: parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.