Łuków

Świąteczne spotkanie muzyków kościelnych z diecezji siedleckiej

15
sty 2024

W sobotę, 20 stycznia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, będzie miało miejsce świąteczne spotkanie Muzyków Kościelnych. Od kilku lat, w bliskości świąt Narodzenia Pańskiego, muzycy diecezji siedleckiej spotkają się, by w swoim gronie umacniać się w wierze i budować wspólnotę. Modlitwę, łamanie opłatkiem i posiłek połączony z kolędowaniem poprzedza koncert. W tym roku kolędy wykona Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie pod dyrekcją maestro dr. Jana Rzewuskiego.

Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie powstał w 1922 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. kan. Kazimierza Kwiatkowskiego i miejscowego organisty Edmunda Prejznera. Był to zespół czterogłosowy, mieszany. W 1929 r. liczył 38 osób: dziewięć sopranów, jedenaście altów, siedem tenorów i jedenaście basów. Chór śpiewał w niedziele i święta podczas Mszy św. Repertuar chóru stanowiły Msze w języku polskim, Msze łacińskie - czterogłosowe, a także pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego. Chór nie miał własnego dyrygenta, funkcję tę pełnili organiści: Edmund Prejzner, Stanisław Szabelski, Bronisław Turski, Tadeusz Teleszko. Każdy z nich starał się powiększać skład zespołu i wprowadzać nowy repertuar.

Współczesny chór „Ave Crux” powstał w 2006 r. z inicjatywy organisty Jana Rzewuskiego, jako kontynuacja poprzedniego chóru wielogłosowego. Zespół liczy 30 osób w trzech głosach mieszanych: sopran, alt i baryton. Wykonuje muzykę religijną jedno- i wielogłosową oraz chorał gregoriański podczas niedzielnej Eucharystii i nabożeństw parafialnych. Uczestniczy w przeglądach pieśni religijnych organizowanych w sąsiednich parafiach, np. w Ulanie, Zarzeczu i św. Brata Alberta w Łukowie. W 2018 r. zainicjował Przegląd Pieśni Pasyjnych w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Łukowie. W celu podniesienia jakości śpiewu i rozwoju duchowego chórzystów organizowane są dni skupienia i warsztaty wokalne dla wykonawców np. w Opolu Nowym k. Siedlec, Leśnej Podlaskiej i Łukowie.

Program spotkania (20.01.):
11.00 - koncert kolęd Chóru Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie Ave Crux (dyr. dr Jan Rzewuski)
11.30 – modlitwa i życzenia
12.00 – agapa połączona z kolędowaniemInf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.