Łuków

Wizytacja kanoniczna w parafii Świętego Brata Alberta

10
paź 2023

W parafii Świętego Brata Alberta w Łukowie odbywała się wizytacja kanoniczna. Parafię odwiedził biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, ksiądz Grzegorz Suchodolski. Ostatnia taka wizytacja miała miejsce w 2016 roku.

W minioną niedzielę, 8 października wizytacja kanoniczna odbywała się w kościele Świętego Brata Alberta w Łukowie. Pierwszym jej punktem był ingres księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego do parafii. W drzwiach świątyni, księdza biskupa witał ksiądz proboszcz Leszek Przybyłowicz. Następnie odbyła się Msza Święta w asyście sztandaru Akcji Katolickiej. Po jej zakończeniu ksiądz biskup spotkał się najpierw z Radą Parafialną, a następnie z członkami wspólnot parafialnych. Podczas tego drugiego spotkania członkowie każdej ze wspólnot mogli zaprezentować swoje działania przed biskupem. „Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania do wizytacji. Dziękuję też wszystkim wspólnotom za prezentację” – mówi nam ksiądz proboszcz Leszek Przybyłowicz.

Wizytacja kanoniczna
to potocznie odwiedziny w Kościele Katolickim. Czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno - gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Taki opis znajdujemy w Wikipedii.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego
czytamy następujące słowa: „Biskup diecezjalny poprzez swoją posługę utwierdza lud wierny w wierze, nadziei i miłości. Biskup realizuje te cele w szczególnym wymiarze w ramach wizytacji kanonicznej. Biskup ma obowiązek przeprowadzić taką wizytację zgodnie z normą prawną Kodeksu Prawa Kanonicznego, raz na pięć lat, osobiście lub przez swojego biskupa pomocniczego”. (por. kan. 396 – 397 KPK).


Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.