Łuków

Zmarł ks. kan. Kazimierz Zdunek

Kościół Niedz. 22.11.2020 10:29:00
22
lis 2020

W wieku 79 lat zmarł ks. kan. Kazimierz Zdunek, emerytowany kapłan diecezji siedleckiej, mieszkający w ostatnich latach w Trzebieszowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 25 listopada.

O godz. 10.00 w kościele w Trzebieszowie będzie sprawowana msza św. żałobna pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy.

O godz. 13.00 pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Suchodolskiego odbędą się uroczystości pogrzebowe w Brzezinach. Po mszy św. ciało śp. ks. Kazimierza Zdunka zostanie złożone na miejscowym cmentarzu w Brzezinach.

Biogram 

Ks. kanonik Kazimierz Zdunek (1941-2020)

Urodził się 7 stycznia 1941 r. we wsi Brzeziny i w miejscowym kościele parafialnym został ochrzczony. Jego rodzicami byli Jan i Stanisława z Jakubaszków, małżonkowie Zdunek, rolnicy. Szkołę Podstawową ukończył w Brzezinach w 1954 r., a następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Sobolewie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1958 r.


Pragnienie bycia kapłanem towarzyszyło mu już od szkoły podstawowej, kiedy był ministrantem, a rozwijało się w szkole średniej. Choć w liceum nie uczono języka łacińskiego, to jednak zdobył podstawy łaciny, ucząc się prywatnie pod opieką swojego proboszcza ks. Wojciech Pogorzelskiego.
Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego seminarium Duchownego w Siedlcach. Jego proboszcz oraz prefekt religii w liceum, ks. Bolesław Krysiewicz w opinii o kandydacie do seminarium zauważyli, że „był gorliwym ministrantem, zdolnym i pilnym uczniem na religii, spokojnym młodzieńcem szanującym przełożonych i przykładem dla kolegów”.

Odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne oraz formację duchową do kapłaństwa i 23 maja 1964 r. przyjął świecenia kapłańskie w katedrze siedleckiej z rąk bpa Ignacego Świrskiego.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Kornica (1964-1965), Żelechów (1965-1968), Łosice (1968-1969), Łuków - Podwyższenia Św. Krzyża (1969-1971), Włodawa (1971-1973).

W 1969 r. podjął zaocznie studia uzupełniające na Studium Pastoralnym na Wydziale Teologicznym KUL dojeżdżając na wykłady raz w tygodniu z wikariatu w Łukowie. Później także kontynuował dokształcanie duszpasterskie na Studium Biblijno-Pastoralnym na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1974 r.).
Na samodzielny placówkach duszpasterskich, jako administrator i proboszcz posługiwał w parafiach: Wola Wereszczyńska (1973-1974), Horoszki Duże (1974-1976, Komarno (1976-1983), Opole-Podedwórze (1983-1988), Pilawa (1988-2004) i Trzebieszów (2004-2011). W dekanacie osieckim był wicedziekanem mianowany 15 listopada 2000 r. na pięcioletnią kadencję, podobnie i w dekanacie łukowskim pierwszym został mianowany 15 października 2004 r.

W każdej parafii prowadził systematyczną pracę duszpasterską i podejmował potrzebne prace remontowo-budowlane. Przez parafian był postrzegany jako życzliwy duszpasterz i słuchający ich potrzeb. Umiał grać na organach i wielokrotnie podczas kapłańskich spotkań modlitewnych, a nawet już jako emeryt, zasiadał przy instrumencie, aby podtrzymywać śpiew podczas nabożeństw.
Doceniając jego gorliwą posługę duszpasterską i troskę o sprawy gospodarcze w parafiach, bp Zbigniew Kiernikowski, 23 stycznia 2004 r. mianował ks. Kazimierza kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Janowskiej. Po osiągnięciu wieku kanonicznego (70 lat) został zwolniony z dn. 30 czerwca 2011 r. z urzędu proboszcza Trzebieszów i zamieszkał w budynku parafialnym w Trzebieszowie. Mimo lat i dolegliwości zdrowotnych, nadal wspierał swoich następców pomocą kapłańską i chętnie uczestniczył w życiu duszpasterskim w dekanacie.

Zmarł niespodziewanie 22 listopada 2020 r. na plebanii w Trzebieszowie, choć jeszcze poprzedniego dnia sprawował Mszę św. Przeżył prawie 80 lat w tym 56 lat w kapłaństwie. Requiescat in pace.

opr. ks. Bernard Błoński

xPB [MSz]/EŁ

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.