Łuków

Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej

Kultura Czw. 28.01.2021 09:14:37
28
sty 2021

Już niebawem rozpoczną się prace remontowe w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Będą się one odbywały w ramach realizacji projektu pod nazwą „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej”. Koszt inwestycji to blisko 2 mln 350 tys. zł.

W Starostwie Powiatowym w Łukowie wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pod nazwą „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”. Na to zadanie powiat łukowski otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Ofert było dziesięć. Najkorzystniejszą złożyła firma z miejscowości Lendo Ruskie, z powiatu ryckiego. Umowa z tą firmą zostanie podpisana na początku lutego.

Realizację zadania podzielono na dwie części. Część pierwsza dotyczy przebudowy oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wraz z przebudową parku znajdującego się przy muzeum. Koszt tego zadania to dokładnie 1 940 863,74 zł. Na część drugą, która obejmuje przebudowę kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei, przeznaczono 405 070,98 zł.

W ramach realizacji pierwszej części zamówienia planuje się w szczególności:

- wymianę posadzek w całym budynku wraz z wprowadzeniem nowych warstw posadzki na gruncie zwieńczonej parkietem dębowym;
- uzupełnienie, naprawę tynków i przemalowanie wszystkich ścian i sufitów;
- likwidację schodów drewnianych oraz roboty ciesielsko – stolarskie związane z renowacją drzwi;
- remont konstrukcji drewnianej poddasza;
- izolację przeciwwodną istniejących ścian fundamentowych
- wykonanie nowej opaski z kamienia z kostką granitową wokół budynku, zamocowaną na ławie betonowej;
- montaż nowych rur spustowych oraz rynien z tytanu cynku;
- remont schodów zewnętrznych, poprzez skucie istniejących płyt lastrykowych, uzupełnienie konstrukcji schodów oraz montaż kamiennych, naturalnych, płyt granitowych, płomieniowanych antypoślizgowych;
- wykonanie nowego ogrodzenia, w tym słupków przybramowych ceglanych, bramy i furtki;
- wykonanie alejek parkowych wraz z ich obramowaniem;
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dostawa i montaż latarni parkowych oraz monitoringu zewnętrznego;
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych oraz c.o., w tym dostawę i montaż pompy ciepła.

W ramach realizacji drugiej części zamówienia planuje się w szczególności:
- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
- wykonanie alejek dla pieszych o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki wraz z obramowaniem,
- wykonanie umocnienia skarp kratką trawnikową,
- wykonanie alejki dojazdowej i alejek dla aut o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
- demontaż starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia,
- dostawę i montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, lunety,
- odnowienie pomnika i obelisku.

Planowany termin zakończenia prac związanych z projektem „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej” to 1 marca 2022 r.
zdjęcie: Starostwo Powiatowe

AKup/Js
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.