Kościół

2,5 mln zł dla parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie

17
maj 2024

Pomiędzy powiatem łukowskim a parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie podpisana została właśnie umowa finalizująca przekazanie dotacji na dofinansowanie zadania: „Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie”. Jest to kwota 2,5 mln zł pochodząca z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Umowa pomiędzy powiatem łukowskim a parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie została podpisana 15 maja. Dotyczy ona dotacji na dofinansowanie zadania: „Prace remontowe i konserwatorskie przy zespole klasztornym pobernardyńskim w Łukowie”. W imieniu powiatu umowę podpisał starosta Dariusz Szustek, wicestarosta Janusz Kozioł oraz skarbnik Monika Wodyk - Netczuk. W imieniu parafii ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek. Podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest udzielona przez Bank BGK Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2,5 mln zł.

Inwestycja już trwa. W jej zakres wchodzą roboty budowlane w kryptach kościoła, remont przyziemia świątyni wraz ze schodami oraz remont „klasztorka”, położonego w południowo-zachodniej części budynku poklasztornego. Całkowity koszt tej inwestycji to 3,5 mln zł.informacja i zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Łukowie
Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.