Łuków

O rodzinach z problemem alkoholowym i wpływie alkoholizmu rodzica na dzieci, w czwartkowej audycji wieczornej Katolickiego Radia Podlasie

26
cze 2024

Rodzina z problemem alkoholowym, wpływ alkoholizmu rodzica na dzieci, współuzależnienie, praca z domownikami osób uzależnionych dziećmi dorosłymi i małoletnimi - to tematy kolejnej czwartkowej audycji wieczornej na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Audycja zostanie zrealizowana we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie a w studiu prowadzący Lech Zakrzewski będzie gościł mieszkańców Łukowa.

W czwartek, 27 czerwca w Audycji Trzeźwiejących Alkoholików "Boże użycz nam pogody ducha" zostanie poruszony temat "Rodzina z problemem alkoholowym - wpływ alkoholizmu rodzica na dzieci w takiej rodzinie. Mowa będzie także o współuzależnieniu i w tym kontekście o  pracy z partnerami/ współmałżonkami osób uzależnionych. 

Gospodarz audycji Lech Zakrzewski - instruktor terapii uzależnień, będzie gościł w studiu rodziców i dorosłe dzieci alkoholików. Opowiedzą oni o swoich doświadczeniach i o tym gdzie w Łukowie otrzymali wsparcie i gdzie szukać pomocy.  Rodzice z problemem alkoholowym, którzy obecnie nie piją, opowiedzą o relacjach z dziećmi wcześniej i obecnie, o zachowaniach dzieci wcześniej i obecnie, oraz o problemach dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu. Goście to osoby z problemem alkoholowym i członkowie ich rodzin, uczestnicy grup wsparcia i grup samopomocowych z Łukowa .

Audycja rozpocznie się 27 czerwca o godzinie 21.40 i zostanie zrealizowana we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

SŁUCHAJ ON-LINE

Pierwsza audycja z tego mini-cyklu została wyemitowana 13 czerwca 2024 r. Mowa była wówczas o różnych formach wsparcia instytucjonalnego świadczonego na rzecz rodzin z problemem alkoholowym - uzależnionych i ich współmałżonków (partnerów), dzieci niepełnoletnich i dzieci dorosłych. Audycji można posłuchać w Archiwum Dźwięków Katolickiego Radia Podlasie.

POSŁUCHAJ /kliknij/

W czerwcu zaplanowane są dwie audycje radiowe na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną osób z problemem uzależnienia alkoholu lub narkotyków, także po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego. 


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie na FB

POSŁUCHAJ ON-LINE

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.