Łuków

Wierni ideałom

Region Czw. 31.08.2023 08:27:03
31
sie 2023

„Wierni Ideałom” - to tytuł konferencji, którą organizuje Związek Harcerstwa Polskiego, i która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 4 września w Łukowie. Będzie ona poświęconą instruktorom harcerskim z okresu międzywojennego. Wydarzeniu patronuje Katolickie Radio Podlasie oraz portal Podlasie24.

Konferencja, którą organizują wspólnie Chorągiew Lubelska ZHP i Hufiec ZHP Łuków, odbędzie się w poniedziałek 4 września w Łukowskim Ośrodku Kultury. Rozpocznie się o godzinie 15.00. Podczas tego spotkania, na które może przyjść każdy kto tylko chce, przybliżone zostaną sylwetki instruktorów harcerskich z Łukowa i okolic: Jana Ryszarda Dębskiego, Tadeusza Nieśpiałowskiego, Michała Stefana Lisowskiego i Fryderyka Koziarza.

Jan Ryszard Dębski (1921- 2015)

Był przedwojennym harcerzem. Od 1939 roku należał do Szarych Szeregów w Łukowie. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych. Był też uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Wzięty do niewoli w czasie Powstania przebywał w obozach koncentracyjnych Mauthausen i Linzu. Po powrocie był prześladowany przez UB. W latach 1947- 49 był komendantem Hufca Harcerskiego w Łukowie.

Tadeusz Nieśpiałowski (1911-1995)


Magister filologii, nauczyciel ludowy i działacz kultury. Uczestnik ruchu oporu (ZWZ) i tajnego nauczania na Podlasiu. Więzień polityczny Zamku Lubelskiego oraz hitlerowskich obozów koncentracyjnych: Oświęcim, Flossenburg, Stuthoff. Po wyzwoleniu nauczyciel szkół specjalnych dla dzieci przewlekle chorych w Busku Zdroju i Zakopanem.

Michał Stefan Lisowski (1906-1940)


Polski nauczyciel wychowania fizycznego, harcmistrz, krajoznawca, uczestnik konspiracji antyhitlerowskiej. W 1935 przeniósł się do Radzynia Podlaskiego, gdzie został nauczycielem wychowania fizycznego najpierw w szkole podstawowej, a w 1937 w gimnazjum. Objął też w 1937 funkcję komendanta hufca ZHP w Radzyniu Podlaskim, był inicjatorem harcerskich biegów na orientację i wycieczek krajoznawczych. Pracę wuefisty w Radzyniu kontynuował w pierwszych miesiącach po wybuchu II wojny światowej, by w marcu 1940 przenieść się do wsi Lichtyk. Czemiernik. Zorganizował tamże konspiracyjną grupę harcerzy w ramach Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej. 9 czerwca 1940 radzyńskie gestapo aresztowało go z grupą podopiecznych i poddało brutalnym przesłuchaniom. 5 lipca tegoż roku w lesie w Sitnie został rozstrzelany razem z 15 harcerzami.

Fryderyk Koziarz (1899-1977)


Uczestnik wojny polsko - bolszewickiej 1920 r. Instruktor harcerski, podharcmistrz, drużynowy II Męskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego (1927-31), komendant Hufca Męskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Łukowie (1931-39 i 1945-47). Żołnierz września 1939 r., więzień wojenny niemieckiego stallagu. Nauczyciel wychowania fizycznego, śpiewu i geografii w Gliwicach. Inicjator wykonania tablicy pamiątkowej ku czci poległych harcerzy w II wojnie światowej w kościele w Gałęzówce. Autor opracowań historycznych dot. łukowskiego harcerstwa.

Konferencja będzie też okazją do zaprezentowania nowych eksponatów Muzeum Regionalnego w Łukowie, które trafiły do Łukowa w depozyt z Muzeum Harcerstwa w Warszawie: Kroniki 2 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarniecki i Albumu ze zdjęciami z obozów harcerskich hufca łukowskiego z 1937 i 1938 r. oraz odznaczeń Tadeusza Nieśpiałowskiego, które zostały podarowane muzeum przez jego córkę Małgorzatę Krzempek - Nieśpiałowską.

Organizatorem konferencji jest Chorągiew Lubelska ZHP i Hufiec ZHP Łuków. Partnerami wydarzenia są Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Łukowski Ośrodek Kultury. Wydarzeniu patronuje m.in. Katolickie Radio Podlasie oraz portal Podlasie24.zdjęcie i informacja: ZHP Łuków

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook