Łuków

Pierwsza sesja Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej (DSL) Diecezji Siedleckiej w rejonie łukowskim

Kościół Niedz. 24.09.2023 11:32:51
24
wrz 2023

W sobotę, 23 września w sali parafialnej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie odbyła się pierwsza sesja Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej (DSL) Diecezji Siedleckiej dla rejonu łukowskiego (dekanaty: łukowski I, łukowski II, adamowski). Uczestnicy rozważali temat: „Misterium Mszy świętej”, a także odbyli ćwiczenia praktyczne z emisji głosu.

Celem kontynuacji działalności DSL (w zeszłym roku przeprowadzanej w rejonie parczewskim) jest przygotowanie dorosłych osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, do pełnienia funkcji lektora podczas sprawowania celebracji liturgicznych.

Dzięki życzliwości ks. proboszcza oraz dziekana dekanatu łukowskiego II, ks. kanonika Andrzeja Kieliszka tegoroczna DSL odbywa się przy parafii Podwyższenia Krzyża św. w Łukowie. W pierwszej sesji uczestniczyło 35 osób. Uczestnicy zastanawiali się nad następującymi kwestiami: „Eucharystia w ekonomii zbawienia” oraz „Sakramentalna celebracja misterium paschalnego”.

Oprócz konferencji tematycznych miały również miejsce ćwiczenia praktyczne z emisji głosu, które poprowadziła dla uczestników pani Anna Siergiej.

Ukoronowaniem pięciu sesji DSL (wrzesień-listopad 2023 r.) będzie obrzęd błogosławieństwa lektorów, który odbędzie się 16 marca 2024 r. w siedleckiej katedrze.Info: ks. Mateusz Pasek, odpowiedzialny za przeprowadzenie DSL w rejonie łukowskim

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook