Łuków

Gmina Łuków otwiera się na folklor

Kultura Śr. 06.12.2023 11:47:16
06
gru 2023

Warsztaty taneczne, wokalne i teatralne oraz warsztaty decoupage z recyklingu – to zajęcia, które odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukowie. Zorganizowano je w ramach projektu pod nazwą „Otwórz się na Folklor”.

Działające na terenie gminy Łuków Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej otrzymało 12. 000 złotych ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD RAZEM”, przy współudziale Lokalna Grupa Działania Razem.

Grant, który otrzymało stowarzyszenie przeznaczono na realizację projektu pod nazwą „Otwórz się na Folklor”, w ramach którego zorganizowano warsztaty taneczne, wokalne i teatralne oraz warsztaty decoupage z recyklingu. Pod okiem ekspertów uczestnicy warsztatów pogłębili swoją wiedzę na temat tradycji, obyczajów i kultury ludowej.zdjęcia i informacja: GOK Łuków

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.