Łuków

Łuków: jubileusz „Parasola”

Region Pon. 25.03.2024 10:18:37
25
mar 2024

Mija już dziesięć lat od momentu, kiedy w Łukowie zaczęła swoją działalność Miejska Świetlica Środowiskowa „Parasol”. To miejsce gdzie czas spędzają dzieci i młodzież. Jubileusz 10-lecia działalności świetlicy obchodzono na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości.

Obchody jubileusz 10-lecia Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Parasol” odbyły się 20 marca. W relacji z tego wydarzenia, która nadeszła właśnie do naszej redakcji, czytamy:

„Podczas obchodów jubileuszu, 20 marca Miejska Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „Parasol” gościła zacne grono osób, którzy na co dzień zaangażowani są bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą. Wśród zaproszonych gości byli między innymi dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, psycholodzy, pedagodzy oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz jednostek organizacyjnych, na czele z burmistrzem Piotrem Płudowskim.

Placówka została powołana w 2014 roku. Jest to bezpieczne miejsce dla dzieci, które ze względu na uwarunkowania psychospołeczne potrzebują wsparcia. Koncepcja pracy oparta jest na wspieraniu filarów niezbędnych do kształtowania się prawidłowej osobowości, kształtowaniu kompetencji społecznych umożliwiających dobre funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rozwijaniu pasji, odkrywaniu talentów, pomocy przy odrabianiu lekcji. W „Parasolu” poczucie bezpieczeństwa oparte jest na stałych, niezmiennych zasadach, które kształtują u dzieci nawyki, a także na pełnej, bezwarunkowej akceptacji dziecka przy jednoczesnym braku akceptacji dla niewłaściwych zachowań. Słowa J. Korczaka: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” wyznaczają kierunek pracy wychowawczej.

Oferta świetlicy jest bezpłatna, w całości finansowana z funduszy MKRPA w Łukowie. Przyznawane dotychczas środki umożliwiły zgromadzenie sprzętów i wyposażenia, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, opiekuńczo - wychowawczych, plastycznych, wokalnych, sportowych. Świetlica organizuje wyjazdy na ciekawe wydarzenia kulturalne oraz umożliwia bezpłatny wypoczynek wakacyjnych, wycieczki oraz warsztaty prowadzone przez realizatorów zewnętrznych. Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku. Działa tu również Klub Młodzieżowy.

Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia koordynator świetlicy Danuta Dybciak - Bocian zapoznała zebranych gości z misją prowadzonej pracy w „Parasolu”. W dalszej części grupa dzieci zaprezentowała krotką część artystyczną i zabawy z udziałem zaproszonych gości. Motywem przewodnim części artystycznej była piosenka Małej Orkiestry Dni Naszych „Wiara w siebie”, która jest świetlicowym hymnem.

Ważnym elementem jubileuszowego wydarzenia był panel dyskusyjny. Na postawione pytanie: „Co daje dzieciom siłę?” odpowiadali zaproszeni eksperci: psycholog i profilaktyk Izabela Janaszek - Talacha, radczyni prawna Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, wspierająca prawnie Standardy Ochrony Małoletnich Katarzyna Katana oraz filmowiec, profilaktyk, od lat zaprzyjaźniony ze świetlicą Paweł Przewoźny. Moderatorem spotkania była koordynator, pedagog i socjoterapeutka Danuta Dybciak - Bocian. W trakcie rozmowy pochylono się nad czynnikami ówczesnych czasów osłabiających odporność dzieci, krzywdzeniem i jego skutkami w dzieciństwie i dorosłym życiu. Paneliści wskazali na olbrzymie znaczenie uważności na dziecko, na krzywdzenie emocjonalne oraz możliwości dawania siły dzieciom przez dorosłych, na miejsca, które mogą dać taką siłę. Uznali, że świetlica „Parasol” spełnia te standardy. Co w swoich wypowiedziach potwierdzili, już pełnoletni absolwenci świetlicy, obecni na uroczystości. To było bardzo ważne potwierdzenie i uznanie wartości pracy wychowawców.

W dalszej części wręczono tytuły Przyjaciela Świetlicy w podziękowaniu za życzliwość i wieloletnią pomoc. Burmistrz Piotr Płudowski oraz Dorota Zakrzewska, pełnomocnik burmistrza miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, wyrazili słowa uznania dla pracy wniesionej w dbanie o dobro dziecka, w rozwijanie skrzydeł i dawanie poczucia bezpieczeństwa.

Na zakończenie uroczystości zaprezentowano video klip, który pokazywał wycinek przygotowań do jubileuszu oraz zaproszono gości na tradycyjny tort okolicznościowy. Społeczność Świetlicy „Parasol” dziękuję przedstawicielom władz samorządowych, jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu Miasta, pełnomocnikowi burmistrza miasta ds. profilaktyki, dyrektorom, psychologom i pedagogom łukowskich szkół, dyrekcji OSiR w Łukowie, dyrektor PPP i psycholog w Łukowie, koordynatorowi Poradni Psychologiczno - Psychoterapeutycznej Euro-Medica w Łukowie, przedstawicielom Służby Kuratorskiej, Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz absolwentom za dotychczasowe zaangażowanie w działalność oraz udział w jubileuszu 10-lecia Miejskiej Świetlicy Środowiskowej „Parasol”.informacja i zdjęcia: Miejska Świetlica Środowiskowa „Parasol”

Nasz reporter jest do państwa dyspozycji:
Anna Kupińska
+48.509310762

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.